فرنیا با بیان این که بازی‌های ویدیویی می‌توانند سبب ارتقای رشد ذهنی و فکری افراد شوند گفت: برای فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، موضوع حرکت اهمیت زیادی دارد و خوشبختانه ما در این بازدید با بازی‌هایی آشنا شدیم که علاوه بر پرورش ذهن افراد، حرکت نیز دارند.