فهرست تمام جشنواره های مرتبط با بنیاد ملی بازی های رایانه ای را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

اعلام ممنوعیت بازی ها

معرفی خدمتبا توجه به نیاز مرجع قضایی جهت اشراف به محتوای بازی­های غیرمجاز جمع­ آوری شده از سطح فروشگاه­ های عرضه محصولات فرهنگی (بازی­های رایانه ­ای) به منظور صدور رأی ...

الصاق هولوگرام

معرفی خدمتبا توجه به اهمیت و لزوم نظارت بر توزیع بازی­های رایانه ­ای مجاز و ساماندهی بازار و توزیع بازی­ها با هولوگرام بنیاد ملی بازی­های رایانه­ ای همچنین به منظور ...

صدور پروانه انتشار بازی ها

پروانه انتشار بازی ایرانی ناشر یا تولیدکننده بازی، نامه درخواست پروانه انتشار را به همراه دو نسخه از سورس و فیلم بازی برای معاونت نظارت ارسال می‌کند و پس از تأیید ...

صدور مجوز ناشران بازی های رایانه ای

معرفی خدمتمجوز بازی های رایانه ای به دو دسته ی اصلی ایرانی و خارجی تقسیم می شوند.مجوز نشر بازی های ایرانیمتقاضی نامه درخواست دریافت مجوز به همراه سورس و فیلم ...

استقرار تیم ها در مرکز رشد

معرفی خدمتچندسالی می‌شود که صنعت بازی‌های رایانه‌ای کشورمان فعالیت جدی خود را آغاز نموده واستودیوهای متفاوتی چه از نظر امکانات مالی و چه از نظر پیاده‌سازی طرح و ایده،شروع به ...

برگزاری جشنواره‌ها و رویداد‌های صنعت بازی

معرفی خدمت انستیتو ملّی بازیسازی توسط بنیاد ملّی بازی‌های رایانه‌ای، به‌منظور تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه‌های مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای تاسیس شده است.انستیتو ملّی بازیسازی دارای سه دپارتمان فنی، هنری ...

آموزش بازی سازی

معرفی خدمت آموزش و تربیت نیروی متخصص مورد نیاز صنعت بازی های ویدیویی از یک سو و فرهنگ سازی عمومی در این حوزه از سوی دیگر به عنوان دو رکن کلان ...

مدیریت ارتباط با مشتری

روابط عمومی - مدیریت ارتباط با مشتری

همگرا

در راستای حمایت از صنعت بازی و فعالان عرصه تولید در کشور، همچنین جهت پیاده‌سازی نظامی ساختارمند، شفاف و شایسته‌سالار که منتج به همگرایی تمامی حمایت‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از صنعت بازی باشد و با چشم‌اندار رشد، اعتلاء و ارتقاء تیم‌ها و شرکت‌های بازسازی، ساختار حمایتی «همگرا» پس از طی شدن چند سال فرآیندهای فکری و نیازسنجی و با هدف مشخص «حمایت همسو با نیازهای بازی‌سازان» متولد شد و از 28 مردادماه رسما کار خود را آغاز کرد.