021-88310222

تماس‌با‌ما

تهران-خیابان مطهری-خیابان سلیمان خاطر-خیابان وراوینی-خیابان زیرک‌زاده-نبش کوچه گلزار غربی-پلاک 32 تلفن: 88310222
شماره مرکز تماس و مشاوره : 58129

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه، 08:00 الی 16:45
بخش ایمیل داخلی
مدیریت ceo@ircg.ir 535
مدیریت روابط عمومی info@ircg.ir 441
معاونت حمایت hemayat@ircg.ir 341
معاونت نظارت و ارزشیابی nezarat@ircg.ir 241
مدیریت پژوهش (دایرک) info@direc.ir 415
معاونت اداری و مالی financial@ircg.ir 314
نظام رده‌بندی سنی ESRA esra@ircg.ir 244
اداره مدیریت مصرف masraf@ircg.ir 431
انستیتو ملی بازی‌سازی info@irangdi.ir 141
ستاد ساماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای ssbbr@ircg.ir 232
مدیریت فناوری اطلاعات software@ircg.ir 333
دبیرخانه dabirkhaneh@ircg.ir 310
فکس دبیرخانه 300
contact