مقدمه:

بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای به لحاظ تأثیرگذاری خود در زمینه فرهنگ‌سازی، رشد و تکوین شخصیت فرهنگی و علمی و ایفای نقش‌های آموزشی و کمک آموزشی و همچنین پر کردن بخشی از اوقات فراغت گروه‌های سنی مختلف جامعه از جایگاه ویژه‌ای و مهمی برخوردار می‌باشند. بنا به اهمیت مزبور، توجه بیش از پیش به برنامه‌ریزی برای تولید محصولات فرهنگی جدید (همچون بازی‌های رایانه‌ای مناسب) و اهتمام ویژه به امر نخبگان جهت شناسایی و ساماندهی آنان به منظور بهره‌گیری بهتر از این قشر ممتاز از ضرورت بالایی برخوردار است. بر اساس این ضرورت، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای برنامه‌ریزی و حمایت از فعالیت‌های مرتبط در تمامی زمینه‌های فرهنگی، هنری و فنی صنعت بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهداف و ارکان زیر تأسیس می‌گردد.

ماده 1 ـ نام و نوع بنیاد:

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به اختصار در این اساسنامه «بنیاد» نامیده می‌شود. این بنیاد مؤسسه‌ای فرهنگی، هنری، غیرانتفاعی، غیردولتی و ایرانی است که شخصیت حقوقی مستقل دارد و مرکز اصلی آن در شهر تهران است.


ماده 2 ـ اهداف تأسیس بنیاد:

• تبیین، تقویت وترویج مبانی فرهنگی و هویت اسلامی ـ ایرانی ازطریق این صنعت بانگاه ویژه به کودکان ونوجوانان

• حمایت کامل از ظرفیت‌های موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی‌سازی و تقویت تولیدات داخلی

• حمایت و نظارت بر گسترش فرآیند تولید، تأمین، واردات، صادرات، آماده سازی، تکثیر و صدور مجوز تولید و توزیع انواع بازی های کنسولی و رایانه ای.

• تلاش در جهت تولید و تأمین دانش فنی و نیز امکانات و تجهیزات وابسته به آن در تمامی حوزه‌ها و قالب متفاوت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری.


ماده 3 ـ وظایف بنیاد:

 1. تهیه و تنظیم راهبردها و سیاست‌ها در زمینه بازی‌ها رایانه‌ای جهت ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی
 2. برنامه‌ریزی و طراحی کلان در زمینه این بازی‌ها در ابعاد مختلف تفریحی، آموزشی و کمک آموزشی
 3. تدوین سیاست‌های حمایتی و تشویقی در زمینه تهیه، تولید، واردات، صادرات و توزیع بازی‌های رایانه‌ای توسط بنیاد و بخش خصوصی به منظور ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعریف سیاست های مناسب برای مقابله با بازیهای مضر و مخرب
 4.  استفاده از ظرفیت‌های داخل و خارج از کشور به منظور رشد و ارتقاء صنعت بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای
 5. تدوین استانداردهای لازم جهت بررسی کمی و کیفی واردات و صادرات محصولات بازی‌های رایانه‌ای
 6. تلاش در راستای تأمین حقوق مادی و معنوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بازی‌های رایانه‌ای
 7. برنامه‌ریزی و حمایت از اجرای دوره‌های آموزشی و پژوهشی موردنیاز با هدف تقویت مبانی نظری، علمی و کاربردی اسلامی و ایرانی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای
 8. ایجاد زمینه برای رشد و شکوفایی خلاقیت‌های جوانان در صنعت سرگرمی و بازی
 9. برگزاری، حمایت و شرکت در همایش‌ها، جشنواره‌ها و بازی‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی
 10. ایجاد زمینه جهت رقابت‌های علمی، فنی، فرهنگی و هنری میان دست‌اندرکاران فعال در صنعت سرگرمی و بازی به منظور ارتقا و رشد کمی و کیفی این صنعت
 11. تلاش در جهت توسعه همکاری‌های بین‌المللی به ویژه با کشورهای اسلامی در زمینه صنعت بازی‌های رایانه‌ای


ماده 4 ـ ارکان بنیاد:

ارکان بنیاد به شرح زیر می‌باشد: الف: هیئت امنا ب: هیئت مدیره ج: مدیرعامل د : بازرس ماده 5 ـ هیئت امنا: هیئت امنای بنیاد متشکل از نه نفر است که عبارتند از:

 1. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیئت امناء)
 2. معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 3. معاون ذیربط سازمان صداوسیما
 4. رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 5. معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش
 6. معاون ذیربط سازمان تبلیغات اسلامی
 7. دبیر شورای عالی اطلاع رسانی
 8. یک نفر کارشناس فرهنگی ـ هنری آشنا به بازی‌های رایانه‌ای به انتخاب شورای هنر
 9. یک نفر متخصص در بازی‌های رایانه‌ای به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تبصره:اعضای هیئت امنابه مدت سه سال وبا پیشنهاد بالاترین رده سازمانی ذیربط وبا حکم وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی منصوب می‌گردند.

ماده 6 ـ وظایف و اختیارات هیئت امنا:

 1. تدوین و تصویب خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و راهبردها و برنامه‌های کلان بنیاد در چارچوب اهداف و وظایف مصّرح در این اساسنامه
 2. بررسی و اعلام نظر در مورد گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس درباره فعالیت‌های بنیاد و تصویب آن
 3. بررسی حساب‌های نهایی وترازنامه بنیاد براساس گزارش هیئت مدیره وبازرس درباره فعالیتهای بنیاد و تصویب آن
 4. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه بنیاد
 5. تعیین و تصویب حقوق و مزایا و یا حق حضوردرجلسات اعضای هیئت مدیره و حقوق و مزایای مدیرعامل و حق‌الزحمه بازرس
 6. بررسی وتصویب پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص ایجاد شعبه یاشرکت وابسته به بنیاد در داخل یا خارج از کشور
 7. تصویب دستورالعملها، آیین نامه‌ها و شرح وظایف هیأت مدیره و مدیر عامل و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، بودجه سالیانه و تشکیلات بنیاد
 8. پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد اساسنامه جهت تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی


ماده 7 ـ هیئت مدیره:

هیئت مدیره بنیاد مرکب از پنج نفر است (3 نفر عضو موظف و 2 نفر عضو غیرموظف) که به پیشنهاد رئیس هیئت امناء و تصویب هیئت امناء انتخاب می‌شوند.

تبصره 1: اعضا هیئت مدیره در نخستین نشست رسمی از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال تعیین خواهند کرد.

تبصره 2: انتخاب یک فرد به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نیز انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد

تبصره 3: رئیس هیئت امناء حکم اعضای هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره را صادر می‌کند.

 

ماده 8 ـ مدیر عامل:

مدیر عامل از بین اعضای هیأت مدیره و به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امناء برای مدت 3 سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره: رئیس هیأت امناء حکم مدیر عامل را صادر می‌کند.

 

ماده 9 ـ منابع و دارایی‌های بنیاد:

منابع مالی و داراییهای بنیاد به شرح زیر تأمین می‌شود:

• کمک‌های دولت و سازمانهای عمومی

• اموال منقول، غیرمنقول، وجوه نقدی و هدایا

• درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات در چارچوب اهداف و وظائف بنیاد و نیز وجوه حاصله از محل انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی

• سال مالی بنیاد ازاول فروردین ماه لغایت پایان اسفندماه هرسال می باشد.

• سال اول از تاریخ ثبت لغایت پایان اسفند همان سال می باشد.

 

ماده 10ـ انحلال بنیاد:

انحلال بنیاد با پیشنهاد هیأت امناء و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در صورت انحلال کلیه اموال و دارایی‌های بنیاد زیر نظر هیأت تسویه منتخب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت مذکور منتقل خواهد شد.

 

ماده 11

این مصوبه در 11 ماده و پنج تبصره در جلسه 584 مورخ 9/3/85 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

 

زمان تاسیس

دانلود

شماره تلفن

دانلود

ایمیل

دانلود