021-88310222
دیگون
دیگون

بازی ایرانی دِیگون شامل 50 مرحله، و 24 مرحله گِیم پلاس است که در چهار فضایِ گرافیکیِ مختلف و چشم نواز شامل چمنزار، جنگل، کویر و یخ‌بندان عرضه شده است.

برای هر یک محیط‌ها موسیقی مختلفی در نظر گرفته شده تا به تنوع و هیجان بازی افزوده شود. این بازی توسط نظام رده بندی سنی بازی‌ها، رده سنی +7 سال را دریافت کرده است و برای مخاطبان کم سن و سال مناسب است.

تصاویر