اسناد بالادستی

اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

حجم : 0.84 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای

حجم : 0.00 مگابایت نوع فایل :
دانلود

سند پیوست ضوابط، مقررات و آیین نامه‌های اجرایی تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن‌ها

حجم : 0.16 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

آیین نامه نظام رده بندی سنی مصوب شورای فرهنگ عمومی

حجم : 2.03 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

ضوابط تولید و توزیع

حجم : 0.61 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

دستورالعمل‌ها

آئین‌نامه اجرایی فعالیت ناشران و ویرایشگران بازی‌های رایانه‌ای

حجم : 0.51 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

دستورالعمل اجرایی اخذ 10 درصد درآمد فروش بازی خارجی

حجم : 1.39 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود

دستورالعمل شیوه عضویت و شرایط بهره‌برداری از ساختار همگرا

حجم : 0.73 مگابایت نوع فایل : PDF
دانلود