021-88310222
آموزش بازی سازی

آموزش بازی سازی

آموزش بازی سازی

توضیحات

معرفی خدمت 

آموزش و تربیت نیروی متخصص مورد نیاز صنعت بازی های ویدیویی از یک سو و فرهنگ سازی عمومی در این حوزه از سوی دیگر به عنوان دو رکن کلان از فعالیت های بنیاد ملی بازی های رایانه ای منجر شده است تا معاونت آموزش و هدایت فرهنگی به عنوان یکی از چهار معاونت اصلی بنیاد در لایه ماموریتی تشکیل گردد. این معاونت از یک طرف مسئول تدوین و بروز رسانی سیاست های آموزشی-فرهنگی کشور در حوزه تولید و استفاده بازیهای ویدیویی و از طرف دیگر عهده دار طراحی و اجرایی کردن  ساز و کارهای اجرایی این سیاست ها است.


صفحات اجتماعی ما

تلگرام

اینستاگرام

آپارات


آخرین اخبار آموزش را در وب سایت درج شده در همین صفحه مشاهده نمائید.



ثبت در خواست پشتیبانی آنلاین