ضرورت ساماندهی بازار بازی‌‌های رایانه‌‌ای

ساماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای در کشور یک ضرورت انکار ناپذیر است و بنیاد ملی بازی های رایانه ای با نگاهی کارشناسی شده باید این بازار را حمایت و هدایت کند.

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، بهروز جعفری  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: واگذاری امور کارشناسی در بازار بازی های رایانه ای به بنیاد ملی بازی های رایانه ای موجب پالایش بازار آشفته بازی های خارجی وارد شده به کشور خواهد شد.

وی با استقبال از ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری صدور مجوزها به بنیاد ملی بازی های رایانه ای، افزود: با توجه به گستردگی وظایف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، واگذاری مسئولیت ها در بخش بازی های رایانه ای به بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان یکی از بخش های متخصص در این زمینه تصمیم بسیار درستی است.

 این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:واگذاری امور بازی های رایانه ای به بنیاد ملی بازی های رایانه ای اتفاق بسیار خوبی بود و کمیسیون فرهنگی مجلس از این تصمیم حمایت می کند.

نماینده مردم سمیرم با اشاره به ضرورت افزایش بودجه بنیاد ملی بازی های رایانه ای یادآور شد: این بنیاد وظیفه خطیری در مقابله با بازی های رایانه ای خارجی قاچاق و تولید بازی های داخلی دارد و از این رو امیدواریم اعتبارات این بخش در سال جاری افزایش داشته باشد.

جعفری ادامه داد: بازار بازی های رایانه ای در کشور نیازمند ساماندهی جدی است. چرا که بسیاری از بازی های وارداتی که از سوی کودکان و نوجوانان برای پرکردن اوقات فراغت مورد استفاده قرار می گیرد بر اساس فرهنگ ما ساخته نشده و بسیاری از این بازی ها به صورت هدفمند و برای تهاجم فرهنگی وارد کشور ما می شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از وظایف کنونی بنیاد ملی بازی های رایانه ای افزایش تولید بازی های بومی است. این بنیاد با شناسایی نیازهای فرهنگی و در ادامه حمایت از جوانان مستعد در این زمینه می تواند گام های موثری در معرفی فرهنگ اسلامی ایرانی به جهانیان بردارد.

جعفری تاکید کرد: ایجاد نگاه تخصصی به عرصه بازی های رایانه ای نیاز امروز کشور است و بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان تنها متولی این امر می تواند در این زمینه پیش گام باشد.

وی با اشاره به دیدار دکتر بهروز مینایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای با برخی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار امیدواری کرد برنامه های بنیاد ملی بازی های رایانه ای به درستی به مرحله اجرا برسد.