021-88310222
مجموعه بازی‌های سبز
مجموعه بازی‌های سبز

ویژگی مجموعه بازی های سبزدر این است که که کودک قرار است ازیک فعالیت در قالب بازی درسی بیاموزد. و در کلیه بسته های بازی از طریق تغییر،اجرا وخلق قانون های جدید،هوش وخلاقیت کودک تقویت می شود. بسته بازی های سبز شامل 4بازی –داستان تعاملی است که در هر یک از آنها به مسئله محیط زیست و نگه داری از آن توجه شده است. 

داستانهای این مجموعه عبارتند از:

-مسابقه سبز: با موضوع آموزش تفکیک و بازیافت پسماند که در قالب بازی است.

-باغچه سبز:با موضوع ترویج فرهنگ درختکاری در قالب داستان و بازی تعاملی و در فضایی پر از هیجان کودک را به کاشتن درخت و نگهداری از طبیعت علاقه مند می سازد.

-آموزش سبز: با موضوع آموزش نگهداری از منابع طبیعی در قالب بازی(همراه با تقویت مهارت شناختی کودک) در طی 10 مرحله مفاهیم به کودک آموزش داده می شود.

-صداهای سبز: با موضوع آشنایی با صداهای مختلف در طبیعت (همراه با تقویت مهارت شنیداری کودک)در تعداد 20 اسلاید،کودکان را با انواع صداهای مختلف که در طبیعت وجود دارند آشنا می سازد


نکات آموزشی و تربیتی موجود در این مجموعه:

* آشنایی با رفتارهای صحیح اجتماعی

* بالا بردن مهارت و حس همدلی

* ترویج فرهنگ درختکاری

* آموزش نگهداری از منابع طبیعی

* تقویت مهارت شنیداری

* آشنایی با انواع زباله ها و پسماندها و همچنین بازیافت آنها

* تقویت مهارت حل مسئله

* تقویت مهارت شناختی

تصاویر