021-88310222
خونه به خونه
خونه به خونه

خونه به خونه یک بازی در سبک آموزشی است. در این بازی کودک با وصل کردن نقاط به یکدیگر نهایتا با اسامی و شکل تعدادی از حیوانات و وسایل نقلیه آشنا می‌شود. در عین حال بازی کمک می‌کند کودک مهارت شمارش اعداد از 1 تا 10 را کسب کند.

در طول بازی از موسیقی‌هایی متناسب با موفقیت یا عدم موفقیت کودک در تکمیل طرح‌ها استفاده شده تا اثر ترغیبی بر کودک داشته باشد و او را به ادامه بازی وادارد. در عین حال تلاش شده با استفاده از گرافیک بازی و جذابیت و هارمونی رنگ‌ها در کودک شادابی ایجاد شود. 


تصاویر