ارائه خدمات بیمه تامین اجتماعی به بازی‌سازان با عضویت در صندوق اعتباری هنر

 بازی‌سازان می‌توانند با عضویت در صندوق اعتباری هنر از خدمات بیمه تامین اجتماعی سهم هنرمندان این صندوق استفاده کنند.


 به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در راستای حمایت این بنیاد از بازی‌سازان و طی تعامل انجام شده با صندوق اعتباری هنر، بازی‌سازان فعال می‌توانند از خدمات بیمه تامین اجتماعی سهم هنرمندان در صندوق اعتباری هنر استفاده کنند.

علیرضا فراهانی معاون کسب و کار و تولیدات محتوایی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به اینکه این اقدام بنا به دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و طی تفاهم بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و صندوق اعتباری هنر انجام می‌شود، افزود: با این اقدام فصل جدیدی از ارائه خدمات حمایتی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به بازی‌سازان شروع شده است.

فراهانی گفت: بازی‌سازان می‌توانند با عضویت در سامانه همگرا و دریافت معرفی‌نامه از این بنیاد نسبت به ثبت‌نام در سامانه صندوق اعتباری هنر اقدام کرده و به عضویت این صندوق درآیند.

او تصریح کرد: ثبت درخواست بازی‌سازان از طریق ساختار حمایتی همگرا صورت می‌گیرد. براین اساس بازی‌سازان متقاضی باید ابتدا در سامانه همگرا  به آدرس hamgara.ircg.irثبت‌نام کرده و درخواست عضویت در صندوق اعتباری هنر برای استفاده از بیمه هنرمندان بخش تامین اجتماعی را ارسال کنند تا با دریافت معرفی‌نامه از این بنیاد بتوانند در سایت صندوق اعتباری هنر برای عضویت اقدام نمایند.