021-88310222
رستگاری
رستگاری

رستگاری یک بازی دوبعدی در ژانر ماجرایی است. این بازی مرموز و معمایی دارای دیالوگ‌های تعاملی است و براساس هر تصمیم گیمر شاهد مجموعه‌ای از اتفاقات بعدی خواهد بود. گرافیک بازی ترکیبی است از اسپرایت‌های دوبعدی و رندرهای سینما چهار بعدی.

بازی درباره فرد مجرمی است که باید میان مرگ یا نوعی آزمایش یکی را انتخاب کند. 


تصاویر