021-88310222
رویداد ها
کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
٢٨ بهمن ١٣٩٤

بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و مؤثرترین رسانه‌های مجازی، با اقبال بسیار فزاینده‌ای در سالهای اخیر روبرو بوده است. گسترش ابزارهای هوشمند قابل حمل و نیز کاهش سن استفاده‌کنندگان از آن‌ها سبب شده است که بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان دریچه‌ای برای سازمان‌دهی نگرش به دنیای پیرامون، جایگاه ویژه‌ای پیدا کنند. امروزه در صنعت رسانه، استفاده از بازی‌ها نه تنها برای اهداف سرگرم‌کننده که برای کارکردهای جدیتر نظیر تبلیغات، آموزش و درمان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سومین رویداد «تجربه بازی ساز»
٢٢ بهمن ١٣٩٤

سومین رویداد «تجربه بازی ساز»

رویداد Global Game Jam 2016
٠٩ بهمن ١٣٩٤

انستیتو ملی بازی سازی به عنوان فعال‌ترین مرکز در امر آموزش بازی‌سازی کشور و مرکز رشد نیز به عنوان تنها مرکز رشد و توسعه بازی‌های مستقل متولی برگزاری رویداد Global Game Jam 2016 خواهد بود.