021-88310222

تماس‌با‌ما

تهران-خیابان شهید مطهری، خیابان شهید مفتح شمالی، کوچه گلزار غربی، نبش زیرک‌زاده، پلاک 32 تلفن: 88310222
شماره مرکز تماس و مشاوره : 58129
فکس روابط عمومی : 88862608

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه، 08:00 الی 16:45
بخش ایمیل داخلی
مدیریت ceo@ircg.ir 535
مدیریت روابط عمومی info@ircg.ir 342
معاونت تنظیم‌گری و کسب وکار nezarat@ircg.ir 221
مدیریت پژوهش (دایرک) info@direc.ir 133
معاونت اداری و مالی financial@ircg.ir 314
نظام رده‌بندی سنی ESRA esra@ircg.ir 421
اداره مدیریت مصرف masraf@ircg.ir 236
انستیتو ملی بازی‌سازی info@irangdi.ir 141
ستاد ساماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای ssbbr@ircg.ir 124
مدیریت فناوری اطلاعات software@ircg.ir 333
دبیرخانه dabirkhaneh@ircg.ir 111
فکس دبیرخانه 110
contact