هشتمین وبینار گردایه

وبینار مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک) در فصل تابستان 98 به هشتمین گام خود رسیده است. در وبینار گردایه هشتم سعیده جنتی و پویان نژادی به همراه فریبا علیزاده، رویدادهای مهم و اثرگذار صنعت بازی‌های دیجیتال در فصل تابستان در سطح ایران و جهان را مرور خواهند کرد.

در ابتدای این وبینار مطابق وعده همیشگی‌مان نگاهی به بازار جهانی بازی‌های دیجیتال در نیمه اول سال 2019 و آنچه تا پایان سال برای این صنعت پیش‌بینی شده است، خواهیم انداخت.