021-88310222
قصه‌های قرآنی
قصه‌های قرآنی

مجموعه «قصه‌های قرآنی» با 30 داستان جذاب و تعاملی قرآن کریم و 90 مینی گیم و ۱۲ بازی قرآنی درون برنامه‌ای و به شیوه بازی و قصه‌های تعاملی- ماجرایی به 15 زبان زنده دنیا با روایتی دلنشین و جذاب، همراه با بازی‌های تعاملی، جایزه واتفاقات هیجان‌انگیز درون داستانی منتشر شده است.

این محصول در استودیو بازی‌سازی و سرگرمی‌های ایرانی اسلامی "مهاد" (سازنده بازی‌های نبرد هور، فرماندهان، محله باصفا و بردیا) با هدف آشنایی کودکان 5 تا 9 سال و خانواده‌ها با داستان‌های قرآن کریم و پیامبران الهی و مفاهیم و تعالیم اسلامی به کودکان با زبانی شیوا و با تعامل کودک با اجزای داستان تولید شده است.

داستان‌های فصل اول این مجموعه عبارتند از:

1-داستان ابراهیم بت شکن (ع) و مبارزه با  نمرود پادشاه ستمگر بابل

2-داستان موسی (ع) و قارون متکبر و مغرور

3‌‌-داستان سلیمان نبی (ع) و ملکه سبا

4-داستان کودکی تا نوجوانی پیامبر (ص)

5-داستان طالوت و جالوت و مبارزه داوود نوجوان با جالوت

6-داستان ابراهیم (ع) و اسماعیل (ع) و ماجرای هاجر در مکه

7-داستان معراج پیامبر (ص) و سفر به آسمان‌های 7 گانه

8- داستان اصحاب فیل و ماجرای ابرهه و سپاهش

9-داستان کشتی نوح (ع) و یاران او و سفر 7 روزه او بر روی آب‌ها

10-داستان کودکی موسی (ع) تا بزرگسالی و نجات قوم بنی‌اسراییل از دست فرعون

11- داستان یونس (ع) و ماهی

12- داستان آفرینش و خلقت آدم و حوا (ع)

13- داستان عیسی (ع) از تولد تا عروج به آسمان

14 - داستان ذوالقرنین

15- داستان اصحاب کهف

16- داستان قوم سبا

17- داستان یوسف پیامبر (ع)

۱۸- داستان موسی (ع) و بنی‌اسراییل و‌ گوساله سامری

۱۹- داستان پیامبر اسلام (ص) از بعثت تا فتح‌ مکه

۲۰-داستان عزیر پیامبر

تصاویر