حمایت از تولیدکنندگان بازی های رایانه ای ایرانی آغاز شد
بر این اساس ، حمایت از تالیف سناریوهای مناسب ، برپایی کارگاههای آموزشی ، مطالعات ، تحقیقات و تالیف در این حوزه به همراه حمایت از
پدیدآورندگان بازی‌های رایانه‌ای داخلی جهت شرکت در نمایشگاها ، جشنواره ها و همایش‌های خارجی را در دستور کار دارد.

بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای معاونت امور سینمایی همچنین تهیه و آماده سازی ابزارهای پایه لازم در حوزه سخت و نرم افزاری تولید ، ایجاد تسهیلات برای تولیدکنندگان در استفاده از ابزارهای پایه موجود در سازمان‌ها و نهادهای مختلف و زمینه‌سازی برای اختصاص اعتبارات بانکی جهت تولید بازی های رایانه‌ای در کشور را در قالب بسته حمایتی خود دارد.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پیشتر نیز از برگزیدگان جشنواره بازی‌های رایانه‌ای در بخش‌های یادشده در بسته حمایتی خود، حمایت کرد.