تولید بازی تاریخی رایانه ای لطفعلی خان زند
بازی "لطفعلی خان زند"، یک بازی اکشن سوم شخص شمشیر بازی با قابلیت استفاده از شمشیرهای مختلف و انجام حرکات نمایشی متفاوت است .
این بازی شامل 22 مرحله بوده که بیشتر آن در قلعه زرقان و شهر تاریخی کرمان به وقوع می پیوندد . داستان بازی از خیانت ابراهیم کلانتر حاکم شیراز، به لطفعلی خان و بستن دروازه های شیراز به روی او آغاز می شود.
لطفعلی خان در تلاش برای استقرار مرکز فرماندهی خود، قلعه مستحکم زرقان واقع در شمال شیراز را تصرف می کند، غافل از اینکه هادی خان بروجردی فرمانده وفادار به ابراهیم کلانتر و مصطفی خان قاجار از سرداران شجاع آقا محمدخان قاجار، برای مقابله با او با یکدیگر متحد شده اند .
لطفعلی خان به ناچار به همراه جهانگیر خان سیستانی، یکی از سرداران وفادارش، راهی کرمان می شود که بخش دوم بازی در آنجا به وقوع می پیوندد...