021-88310222
رستم نامه ١؛ هفت خان
رستم نامه ١؛ هفت خان

داستان بازی:

کیکاووس، شاه شاهان، او جانشین پادشاهانی بزرگ بود ولی نه به دانایی آنان. روزی رامشگری نزدپادشاه آمد و از پادشاه خواست سرودی سر دهد. پادشاه نیز پذیرفت. رامشگر سرودی در وصف زیبایی های مازندران، سر داد. کوه های بلند و سر به فلک کشیده، باغ های زیبا، دریای بیکران و هر چه زیبایی بود را با سرود گفت. پادشاه غرق در رویای بزرگ فتح مازندران شد. در حالی که رامشگر تمام حقیقت را بیان نکرد و چهره راستین خود را که جادوگری بیش نبود را مخفی کرد. کیکاووس شروع به لشکر کشی به مازندران کرد و به دستور کیکاووس تمام دهکده هایی که دیوان در آن اقامت داشتند را به آتش کشیدند و پیر و جوان را از دم تیغ گذراندند. خبر به شاه مازندران رسید. او هم از این خبر بسیار خشمگین شد و یک نفر را برای پیدا کردن دیو سپید راهی کرد... سپاه ایران در دره ای به استراحت پرداخته بودند در حالی که سپاه دیو سپید آن ها را محاصره کرده است. دیو سپید، جادوی سیاه خود را روانه سپاهیان ایران کرد. پادشاه و همه سپاهیان نابینا شدند. سپس لشکر دیوان حمله ور شدند و در نبردی نابرابر همه سپاهیان را از دم تیغ گذرانیدند. دیو سپید گرانبهاترین غنیمت را از آن خود کرد و کیکاووس، پادشاه ایران را به اسارت برد. خبر به زال پدر رستم رسید و او نیز رستم را مامور نجات سپاهیان نمود... در بازی رستم نامه 1 شما به عنوان رستم برای نجات پادشاه ایران و سپاهش به جنگ دیو سپید می روید. در این میان باید از هفت خان بگذرید تا به هدف برسید...

 

گیم پلی:

در این بازی باید هفت خان رستم را پشت سر بگذارید. هر خان شامل 5 مرحله و هر مرحله را باید با درجه متوسط و سخت و زیر سه دقیقه به نفع خود تمام کنید و سه سکه را از آن خود کنید. نبردها را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارید و برای نابودی دیوها و غول های افسانه ای تمام تلاش خود را بکنید. در حین بازی با چند امکان فوق العاده مواجه هستید. اولین وسیله برای حمله کردن گرز است. دکمه گرز بزرگترین دکمه در سمت راست صفحه است. علاوه بر آن ویژگی های فوق العاده ای برای مواقع بحرانی وجود دارد. این ویژگی ها با فاکتور هایی مثل قدرت حمله و قدرت دفاع در نظر گرفته شده است. هرکدام را می توان با قدرت ضربه، قدرت ویژه و ضربه کشنده نام برد. در حین بازی، رخش رستم هم به کمک شما می آید. بعد از عبور از مراحل مختلف و گذراندن نبردهای پی در پی نشان های مختلفی دریافت می کنید. بعد از تحمل 10 نبرد از نشان سرباز وفادار به نشان فرمانده شجاع ارتقا می یابید. بعد از نبرد 25 به فرمانده بی نظیر تبدیل می شوید و با پشت سر گذاشتن 50 نبرد نشان جهان پهلوان را از آن خود می کنید.

 

گرافیک و ویژگی ها:

  • گرافیک سه بعدی
  • گرافیک متناسب با داستان های اساطیری شاهنامه
  • رنگ بندی متنوع و صدا گذاری مناسب
  • استفاده از کاراکترهای اسطوره ای مانند رستم و دیوها
  • گذراندن هفت خان رستم در حین بازی
  • نبرد های سخت و متوسط و هیجان انگیز
  • استفاده از ویژگی های فوق العاده مثل ضربه کشنده، قدرت ویژه، رخش و ...
  • جنگاوری با زره معمولی و ویژه
  • ارتقا ویژگی های مختلف بازی با پرداخت سکه و الماس
تصاویر