نخستین جشنواره بازی های رایانه ای خلاء بازی های بومی را پر می کند

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی های رایانه ای فرصتی مناسب برای رفع خلاء های موجود در تولید آثار بومی در این عرصه است.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی نخستین نمایشگاه و جشنواره بازی های رایانه ای تهران، علیرضا سلیمی با اشاره به برگزاری این رویداد هنری گفت: طراحان بازی های رایانه ای در غرب اهداف مشخص فرهنگی را در ساخت این بازی ها دنبال می کنند و در چنین شرایطی ما نباید از ظرفیت های فرهنگی بازی های رایانه ای غافل باشیم.

وی افزود: بسیاری از بازی های رایانه ای و حتی انیمیشن و برنامه های کارتونی غربی آثاری مخرب بر کودکان و نوجوانان ما دارند و در این شرایط توجه به تولید بازی های رایانه ای داخلی فرصتی قابل توجه برای مقابله با تاثیرات این نوع آثار است.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: خلاء حضور موثر در عرصه بازی های رایانه ای در سال های گذشته سبب شده تا غرب از این فرصت برای بهره برداری های فرهنگی اعتقادی خود استفاده کند و نخستین جشنواره بازی های رایانه ای می تواند فرصتی برای پرکردن این خلاء باشد.

به گفته سلیمی، نخستین جشنواره بازی های رایانه ای در عین حال باید فرصتی برای شناخت استعدادهای جوان و ساخت بازی های رایانه ای بومی هدفدار باشد.

وی ادامه داد: باید مسیر حرکت ورود به عرصه بازی های رایانه ای بومی به درستی تبیین شود و در این مسیر مسائلی همچون آموزش تربیتی، اعتقادی، علمی، مهارت آموزی و در راس همه این موارد فرهنگسازی به درستی لحاظ شود.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خواستار فراهم کردن زمینه ای مناسب برای ساخت بازی های رایانه ای بومی و استفاده از ظرفیت های مغفول مانده در این عرصه شد.

نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای را بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از 8 تا 12 اردیبهشت ماه امسال در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می کند.