021-88310222
 قلمرو فرماندهی
قلمرو فرماندهی

ارتش‌تان را برای دفاع از قلمرو خود تجهیز کنید و به سایرین حمله کنید تا در لیست برترین پادشاهان قرار گیرید. قدرتمندترین پادشاه قلمرو خود شوید تا قلمروتان به نام شما ثبت گردد و شانس بیشتری برای برد جوایز به دست آورید. تجارت کنید تا منابع بیشتری در اختیار داشته باشید و در جنگ‌های دریایی شرکت کنید. تجهیزات جنگی خود را ارتقا دهید و به دشمنانتان رحم نکنید زیرا آنها به شما رحم نخواهند کرد.قدرت فرماندهی و تجارت خود را به رخ رقبا بکشید.

 قلمرو فرماندهی یک بازی استراتژیک آنلاین ایرانی است که برای پلتفرم اندروید روانه بازار شده است.


تصاویر