کاربران، بازی‌های ایرانی را با کیفیت بهتری تجربه می‌کنند

مرکز پایش کیفیت شبکه زیرساخت بازی‌های رایانه‌ای به طور رسمی به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای افتتاح شد. حال سوال اینجاست که این مرکز با چه رویکردی ایجاد شده است؟


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، راه‌اندازی این مرکز به دنبال تفاهم‌نامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر حمایت از تولید محتوای اسلامی و ایرانی در بازی‌های رایانه‌ای، تحقق اهداف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات و افزایش نرخ رشد سالیانه سهم بازی‌های دیجیتالی داخلی صورت گرفته است.

بهبود زیرساخت ارتباطی بازی‌سازان ایرانی در داخل و خارج از کشور، حمایت از بازی‌سازان داخلی از طریق ارتقاء زیرساخت‌های سخت‌افزاری، بهبود سطح کیفیت بازی‌های برخط داخلی و خارجی، ارتقاء زیرساخت بازی‌های خارجی سالم و نظارت بر سطح کیفیت سرویس‌های مورد نیاز بازی‌سازان ایرانی از اهداف راه‌اندازی و افتتاح این مرکز در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است.

با راه‌اندازی این مرکز و پیگیری جهت رفع مشکل زیرساختی بازی‌‌های ایرانی کاربران این بازی‌ها می‌توانند بازی‌های ایران را با کیفیت بهتری تجربه کنند و لذت ببرند.