والدین بازی‌های رایانه‌ای را با کودکان انجام می‌دهند
 ایج بررسی‌های جدید موسسه نرم‌افزارهای سرگرمی کانادا نشان داده است، در حال حاضر کودکان و والدین به صورت همزمان از بازی‌های کامپیوتر متناسب با سنین خود استفاده می‌کنند و این بازی‌ها به صورت خانوادگی بین آن‌ها اجرا می‌شود.
میانگین سن کانادایی‌هایی که هم‌اکنون به انجام بازی‌های کامپیوتر مشغول هستند 40 سال است و طبق بررسی‌های صورت گرفته، در طول هفته 7 ساعت را به این کار اختصاص می‌دهند.
در این بررسی‌ها مشخص شد، والدین کانادایی بازی‌های رایانه‌ای را به همراه کودکان خود انجام می‌دهند. طبق آمارها، 60 درصد والدین کانادایی بازی‌های کامپیوتری را همراه با کودکان خود انجام می‌دهند