مروری بر مقررات نظارتی کشورهای مختلف برای تولید، توزیع و مصرف بازی‌های دیجیتال

بازي‌های دیجیتال در حالی که زمینه‌اي ‌براي‌توسعه اقتصادي و اجتماعی است؛ اما درعین حال نیازمند سیاست‌گذاري و برنامه‌ریزي ‌دقیق براي‌ نظارت بر وضعیت تولید، توزیع و مصـــــرف آن و آثار و تبعاتی که محتواي بازي براي جامعه به همراه خواهد آورد، است.


به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مروری بر مقررات نظارتی کشورهای حاضر در مناطق جغرافیایی مختلف شامل خاورمیانه، آسـیاي شـرقی، اروپا، اسـترالیا و آمریکا در حوزه تولید، توزیع و مصـــــرف بازی در قالب این اینفوگرافیک می‌تواند اطلاعات حداقلی از اقدامات انجام شده این کشورها در این خصوص پیش روی شما قرار دهد.

در ادامه متن کامل این اینفوگرافیک را از اینجا دانلود کنید.