شاخص‌ترین اطلاعات مصرف بازی‌های دیجیتال ایران در سال 1398 منتشر شد

اولین گزارش از نتایج تازه‌ترین پیمایش کشوری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در خصوص الگوی مصرف بازی‌های دیجیتال در قالب «نمای باز 1398» منتشر شد. این پیمایش ملی توسط مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال اجرا شده و طی آن اطلاعات بیش از 9200 خانوار گردآوری و با بیش از 3000 بازیکن مصاحبه شده است.


به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، اجرای این پیمایش که به واسطه چالش‌های ناشی از شیوع کرونا با محدودیت‌هایی برای برگزاری پیمایش حضوری مواجه بود، برای اولین بار به روش تلفنی و در تمامی استان‌ها، شهرها و روستاهای ایران اجرا شده است.
براساس نتایج این پیمایش همچنان موبایل پرطرفدارترین پلتفرم بازی در ایران و عملا نیروی محرک این اکوسیستم است، استقبال ویژه کاربران از نسل هشتم کنسول‌ها، پیشـی‌گرفتن بازیکنان کنسـولی از بازیکنان رایانه‌ای و چند برابر شـدن هزینه‌کرد مالی بازیکنان (به دلیل چنـد برابر شـدن نرخ ارز) شـد، شـاید مهمترین نتایج این پیمایش در دوره اخیر باشـد.
می‌توانید گزارش «نمای باز 1398» که شاخص‌ترین اطلاعات مصرف بازی‌های دیجیتال در ایران را در خود دارد، از اینجا مطالعه کنید.