محتوای آموزش بازی‌سازی در شبکه شاد به زودی در دسترس دانش آموزان قرار می گیرد.


با توافق انجام شده بین معاونت پرورشی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی بازی‌­های رایانه‌­ای به زودی کانال رسمی بنیاد ملی بازی­‌های رایانه­‌ای در شبکه آموزشی شاد با هدف ارتقا سطح دانش ساخت بازی‌های رایانه‌‌ای آموزشی و غیر آموزشی برای دانش‌آموزان و مربیان ایجاد خواهد شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ طی تفاهم نامه همکاری و جلسات مشترک میان این دو نهاد و در راستای لزوم توسعه و حمایت از بازی‌ها و بازی‌سازان ایرانی و اشاعه فرهنگ ایرانی - اسلامی بین دانش‌آموزان برای ساماندهی فعالیت‌های فراغتی، فرهنگی و آموزشی نسل جوان، کانال رسمی بنیاد ملی بازی­‌های رایانه­‌ای در شبکه آموزشی شاد وزارت آموزش و پرورش برای تولید و اشاعه محتوای آموزشی ساخت بازی­‌های رایانه­‌ای ایجاد خواهد شد.

با ایجاد این کانال دانش آموزان و مربیان علاقمند فرصت خواهند داشت در ایام شیوع کرونا و قرنطینه خانگی محتوای ساخت بازی‌­های رایانه‌­ای تدوین شده توسط انستیتو ملی بازی‌سازی و مرکز رشد بازی‌سازی را در کانال بنیاد ملی بازی‌های رایانه­‌ای در بستر شبکه شاد دریافت کنند.