021-88310222
بادکنک
بادکنک

بادکنک یک بازی ایرانی در سبک آموزشی است. مهمترین هدف آموزشی بازی تقویت حافظه بصری و آموزش کلمات زبان انگلیسی و فارسی به کاربر است.

 کودک در محیطی جذاب با به خاطر سپردن محل هر شکل باید مشابه آن را پیدا کند و در عین حال نام آن را با تصویر تطبیق دهد. این عنوان دارای چهار بخش مختلف شامل حیوانات، اشیاء، میوه‌ها و سایه‌ها است.

تصاویر