محورهای کلیدی این نشست به شرح زیر هستند:

  • بررسی وضعیت ورزشکاران E-Sports و چالش‌ زنان نامرئی

  • مدل‌های درآمدزایی و استراتژی‌های طراحی مسابقات

  • نقش دولت در گسترش و مشروعیت‌بخشی به این ورزش‌ها

  • اهمیت زیرساخت‌های فنی و حامیان مالی

  • چالش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران برای توسعه E-Sports

گزیده مطالب مطرح شده در نشست گفتمان بازی

 

گزیده سخنان بهنود اناری: رئیس کمیته برگزاری رویداد #IGC2019

 

گزیده سخنان علی فخار؛ مدیر برندینگ بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

 

گزیده سخنان آرش عیاری؛ سردبیر زومجی و مجری و کارشناس نشست

 

گزیده سخنان دکتر نوشین بنار؛ استادیار مدیریت ورزشی در دانشگاه گیلان