021-88310222
 رویای نیوتن
رویای نیوتن

 رویای نیوتن یک بازی تفننی ایرانی است که برای پلتفرم اندروید عرضه شده است. در این عنوان کاربر باید مانع کشف قانون جاذبه توسط نیوتن شود. در واقع بازیکن نباید بگذارد هیچ سیبی به سر نیوتن اصابت کند و این کار را از طریق منهدم کردن تمام سیب‌ها در راه رسیدن به نیوتن انجام می‌دهد. راه‌های نابود کردن سیب‌ها هم متفاوت است و کاربر باید از مجموعه این راه‌ها استفاده کند. 

هر کاربر در این بازی امتیازی به یک رکورد دست پیدا می‌کند و از طریق به اشتراک‌گذاری رکوردها می‌تواند سطح استقامت و میزان امتیاز کاربران دیگر را نیز در مقایسه با خود متوجه شود. 


تصاویر