خادم: جای خالی ورزش در میان بازیهای رایانه ای ایرانی احساس می شود
وی با اشاره به تدوین نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای، افزود: اگر در تولید بازی اصل هیجان و ایجاد سرگرمی را مد نظر قرار ندهیم، نمی توانیم در جذب مخاطب موفق عمل کنیم.
عضو سابق کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: در بازیهای رایج دنیا، خشونت یک عنصر رایج شده، که محل  اشکال است و با فرهنگ ما همخوانی ندارد و اگر نسبت به آن بی توجهی صورت گیرد، بحران ایجاد می کند.
خادم  با بیان اینکه باید در برابر خشونت موجود در بازیهای رایانه ای وارداتی، برنامه ریزی اصولی داشته باشیم، افزود: تفکیک سنی و ایجاد رده بندی برای کاربران در بازی  می تواند ازخطرات این عرصه  برای  مخاطبان بکاهد و  برنامه ریزی ما در حوزه تولید بازی باید به گونه ای باشد که خلاقیت و تفکر را حین ساخت  و به منظور نزدیکی به فضای فرهنگی کشور مورد توجه قرار دهیم.
به عقیده این چهره ورزشی، بیشترین مراجعه به بازیهای  رایانه ای بین سنین کودکی ونوجوانی است و هر چقدر سن بالاتر می رود، جذابیت این بازیها نیز به دلیل مشغله ها بیشتر می شود ، بنابراین باید ضمن ارایه  نظام مناسب رده بندی  سنی برای استفاده از بازی به دنبال راهکارهای تازه ای نیز برای ساخت بازیهای رایانه ای مطابق  با فرهنگ کشور باشیم.
خادم  همچنین با  تاکید بر اعمال نظام رده بندی سنی درعرصه بازی، گفت: ساخت بازیهایی  که ضریب هیجان بالا دارند و از ورزش های انفرادی سرچشمه می گیرند همچون کشتی، تکواندو و جودو می تواند برای کودکان و نوجوانان دلپذیر باشد وعلاوه بر  تکیه بر آیین های پهلوانی، می توان این بازیها را بومی کرد.
نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از حدود یکسال با تعامل کارشناسان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد آماده رونمایی شده است