نخستین شماره از ماهنامه مطالعات بازی «دریچه» منتشر شد

واحد پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در نظر دارد هر ماه، نشریه‌ای با نام «دریچه» را به انتشار برساند که هر شماره آن به موضوع خاصی در رابطه با بازی‌های رایانه‌ای اختصاص دارد. نخستین شماره از این ماهنامه با موضوع «بازی‌های دیجیتال و خشونت» منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مطالعات بازی یا مطالعات بازی‌های دیجیتال، زمینه‌ای پژوهشی و میان رشته‌ای است که به طور اختصاصی با تمرکز بر روی ابعاد مختلف بازی‌های دیجیتال این پدیده جدید را مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهد.

اینکه می‌توان از طریق مطالعات بازی، تخصص‌ها و گرایش‌های گوناگون علمیِ معطوف به موضوع بازی‌های دیجیتال را به یکدیگر پیوند داد، زمینه‌ساز تاسیس نشریه «دریچه» بوده است.

هدف از تاسيس اين نشريه، فراهم كردن بستر آشنايي دانشجويان رشته‌هاي مختلف دانشگاهي در كشور با تحقیقات پیرامون بازي‌هاي ویدیویی در دنیا و معرفی ادبیات و پیشینه نظری مرتبط با این حوزه است.

این نشریه، قصد دارد که در هر شماره، از دریچه‌ای خاص به موضوع بازی‌های ویدیویی بنگرد، به طور مثال در این شماره از نشریه، موضوع بازی‌های دیجیتال و خشونت مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع و موضوعات دیگری که با رویکرد دانشگاهی در تقاطع با پدیده بازی‌های دیجیتال قرار می‌گیرند، دریچه‌ای برای نظاره کردن به بازی‌های دیجیتال را فراهم می‌آورند.

موضوعاتی از قبیل سلامت، یادگیری، جنسیت، هویت، تبلیغات، شبیه‌سازی، ژانر، تجربه کاربری، داستان‌گویی و غیره از دیگر موضوعاتی است که در شماره‌های آتی به آن‌ها پرداخته می‌شود.

ماهنامه مطالعات بازی دریچه شماره 1

دانلود