نغمه ثمینی:تفکیک سنی بازیهای رایانه ای بر اساس توان فکری مخاطبان صورت گیرد
ثمینی گفت: در مرحله نخست باید در ساخت این گونه بازیها از الگوهای تکنیکی موفق در پردازش موضوعی  و نگارش اصولی بازیها استفاده کرد تا جذابیت این بازی ها برای کودکان حفظ شود.
این مدرس دانشگاه تهران، ادامه داد: نباید طراحی این گونه بازی ها به شکلی باشد که کودک نسبت به آن احساس غربت کند.
به گفته این نمایشنامه نویس ،  باید با استفاده از منابع ادبی ارزشمند مثل شاهنامه  این بازی ها را برای کودک  ایرانی و بومی، کنیم و نسبت به زمان معاصر برای کودکان و نوجوانان این شکل بازیها را مرسوم  نمائیم.
 ثمینی با بیان اینکه تدوین نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای ، برای کودکان بسیار مناسب است، تصریح کرد:  توان فکری که یک کودک ۸ ساله  با یک نوجوان متفاوت است و تدوین نظام رده بندی سنی اتفاق خوبی برای ساماندهی  این عرصه است.
وی  ، عرضه  بازیهای خشن و گرایش کودکان به این  نوع بازیها  را کمبود خوراک فرهنگی  دانست وگفت : تاسیس  بنیاد ملی بازیهای رایانه ای  این نگرانی را برطرف می نماید.
نویسنده فیلمنامه "خون بازی" نظارت والدین را در این عرصه  محدود دانست و گفت: نمی توان منکر خشونت بازیهای غربی شد و راه  حل درست این است که  به جای  خشونت در بازی ها، روابط انسانی و خانوادگی را جایگزین آن کنیم .
نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای  پس از یکسال کار کارشناسی و تعامل با صاحب نظران و کارشناسان حوزه ، دانشگاه، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای آماده رونمایی شده است