کاسه ساز: مشکل بازی سازان  و سینماگران نبود قانون کپی رایت است

"حبیب الله کاسه ساز" تهیه کننده سینما معتقد است با تحقق حق کپی رایت و بسترسازی مناسب و ایجا د امکانات و تامین هزینه ، سینماگران مشتاق به تولید و ارایه بازی های رایانه ای خواهند بود.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای ، تهیه کننده فیلم "اخراجی ها"، افزود: برای ورود سینماگران به بازی های رایانه ای باید درابتدا زمینه لازم فراهم شود، چرا که این بخش به علت هزینه بر بودن، دشواری های خاص خود را دارد.

وی با اشاره به وجوه مشترک عرصه سینما و بازی های رایانه ای و اقدامات صورت گرفته در طول سال های اخیر در حوزه بازی ، گفت: فعالیت های صورت گرفته از سوی بنیاد ملی بازی های رایانه ای نشانگر توجه جدی به مقوله بازی رایانه ای در کشور است، اما برای اینکه سینماگران هم تشویق به مشارکت در این بخش شوند، باید سرمایه گذاری بیشتری کرد تا برای نمونه تهیه کننده از سرمایه گذاری برای ساخت چنین بازی هایی هراس نداشته باشد.

کاسه ساز تاکید کرد: هنگامی که سخن از امنیت سرمایه می شود باید این موضوع را در نظر داشت ، بحث کپی های غیرمجاز آفتی است که ورود به این عرصه را برای تهیه کنندگان دشوار می کند، بنابراین باید دست اندرکاران فرهنگی همانند سینما جلوی عرضه غیرقانونی بازی های رایانه ای را نیز بگیرند.

این تهیه کننده در عین حال اظهار داشت: مشکلات یادشده موجب نمی شود که ما از این نکته غافل شویم که متخصصان خوبی در این زمینه داریم و کمبود امکانات نباید موجب شود که تولیدکنندگان بازی و سینماگران به ارایه کار کیفی و جذاب در این عرصه نپردازند.

وی تصریح کرد:با آماده شدن فضا ، تعامل سینما و بازی های رایانه ای شکل می گیرد و فیلمسازان نیز می توانند در این حوزه فعالیت زیادی داشته باشند.