در نخستین دوره رویداد "Game & Gain" خود را به چالش بکشید

انستیتو ملی بازی‌سازی در نظر دارد به منظور ترویج حوزه بازی‌سازی در مراکز دانشگاهی کشور، اقدام به برگزاری رویدادهای مسئله محور نماید.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ انستیتو ملی بازی‌سازی در نظر دارد به منظور ترویج این حوزه، در مراکز دانشگاهی کشور، اقدام به برگزاری رویدادهای مسئله محور نماید. این رویداد هر بار با یک موضوع و در یک حوزه خاص مانند طراحی بازی، فنی یا هنری و در یک دانشگاه متفاوت برگزار می‌شود.

با توجه به اینکه این رویداد ویژه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران می‌باشد، این دانشگاه میزبان برگزاری نخستین دوره از رویداد Game & Gain خواهد بود.

علاقه‌مندان با شرکت در این رویداد، می‌توانند توانایی‌های خود را در حل مسئله‌های «طراحی بازی» به چالش بکشند.