021-88310222
آموزش بازی‌سازی

آموزش بازی‌سازی

آموزش بازی‌سازی

توضیحات

انستیتو ملی‌بازی‌سازی توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و با سابقه‌ای طولانی در زمینه بازی‌سازی، به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه‌های مرتبط با بازی‌های دیجیتال تاسیس شده است.

انستیتو ملی‌بازی‌سازی دارای سه دپارتمان فنی، هنری و طراحی بازی است و در هر سه حوزه با طراحی برنامه‌های آموزشی مدون و برگرفته از متون برتر و کاربردی روز دنیا و با استفاده از اساتید خبره و آزموده، دوره‌های پیوسته‌ای را برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت بازی‌سازی برگزار می‌کند.

علاوه بر این با توجه به اینکه بازی‌های دیجیتال جدا از سایر شاخه‌های علوم و هنرهای دیجیتال نیست، انستیتو ملی ‌بازی‌سازی، دوره‌ها، کارگاه‌ها و رویدادهای مختلفی را در زمینه‌های مرتبط با علوم و هنرهای دیجیتال برگزار می‌نماید.

انستیتو در حال حاضر به منظور بهره‌مندی کلیه استان‌ها و شهرهای کشور از کلاس‌های بازی‌سازی، علاوه بر دوره‌های حضوری، کلاس‌های مجازی برگزار می‌کند که امکان استفاده از محتوای آموزشی علاوه بر دوره‌های ترمیک، در کارگاه‌های تخصصی نیز فراهم شده است.

در این مرکز علاوه بر ارائه دروس سیلابس محور برای سطوح مبانی و متوسطه، دوره‌ پیشرفته بازی‌سازی پروژه‌محور نیز طراحی و در حال پیاده‌سازی است که با عنوان «گیم‌کمپ» معرفی شده و هدف آن توانمندسازی فراگیران دوره‌های بازی‌سازی، اتصال به صنعت، تامین نیروی انسانی آماده به استخدام برای اکوسیستم بازی‌سازی و خروج از مدل غیرمهارتی پیشین است.

انستیتو با در اختیار داشتن فضایی مناسب و استفاده از تجهیزات پیشرفته، امکانات لازم را در جهت بالا بردن سطح کیفی آموزش در اختیار دانش‌پژوهان خود قرار می‌دهد و همین باعث شده تا انستیتو به یک مرکز مدرن و پیشرو در ایران و خاورمیانه تبدیل شود. همچنین وجود مرکز رشد در مجموعه انستیتو کمک در جهت ایجاد نقطه اتصال محکمی بین آموزش و صنعت از طریق انستیتو ملی‌بازی‌سازی کمک نموده است.

انستیتو ملی‌بازی‌سازی توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و با سابقه‌ای طولانی در زمینه بازی‌سازی، به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه‌های مرتبط با بازی‌های دیجیتال تاسیس شده است.

انستیتو ملی‌بازی‌سازی دارای سه دپارتمان فنی، هنری و طراحی بازی است و در هر سه حوزه با طراحی برنامه‌های آموزشی مدون و برگرفته از متون برتر و کاربردی روز دنیا و با استفاده از اساتید خبره و آزموده، دوره‌های پیوسته‌ای را برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت بازی‌سازی برگزار می‌کند.

علاوه بر این با توجه به اینکه بازی‌های دیجیتال جدا از سایر شاخه‌های علوم و هنرهای دیجیتال نیست، انستیتو ملی ‌بازی‌سازی، دوره‌ها، کارگاه‌ها و رویدادهای مختلفی را در زمینه‌های مرتبط با علوم و هنرهای دیجیتال برگزار می‌نماید.

انستیتو در حال حاضر به منظور بهره‌مندی کلیه استان‌ها و شهرهای کشور از کلاس‌های بازی‌سازی، علاوه بر دوره‌های حضوری، کلاس‌های مجازی برگزار می‌کند که امکان استفاده از محتوای آموزشی علاوه بر دوره‌های ترمیک، در کارگاه‌های تخصصی نیز فراهم شده است.

در این مرکز علاوه بر ارائه دروس سیلابس محور برای سطوح مبانی و متوسطه، دوره‌ پیشرفته بازی‌سازی پروژه‌محور نیز طراحی و در حال پیاده‌سازی است که با عنوان «گیم‌کمپ» معرفی شده و هدف آن توانمندسازی فراگیران دوره‌های بازی‌سازی، اتصال به صنعت، تامین نیروی انسانی آماده به استخدام برای اکوسیستم بازی‌سازی و خروج از مدل غیرمهارتی پیشین است.

انستیتو با در اختیار داشتن فضایی مناسب و استفاده از تجهیزات پیشرفته، امکانات لازم را در جهت بالا بردن سطح کیفی آموزش در اختیار دانش‌پژوهان خود قرار می‌دهد و همین باعث شده تا انستیتو به یک مرکز مدرن و پیشرو در ایران و خاورمیانه تبدیل شود. همچنین وجود مرکز رشد در مجموعه انستیتو کمک در جهت ایجاد نقطه اتصال محکمی بین آموزش و صنعت از طریق انستیتو ملی‌بازی‌سازی کمک نموده است.

 

 

صفحات اجتماعی ما

تلگرام

اینستاگرام

آپارات

وب‌سایت گیم آکادمی