021-88310222
فرار پرنده
فرار پرنده

این بازی داستان پرنده‌ای است که درحال فرار از آلودگی شهر می‌باشد. در طی مسیر دو نوع آیکون (المان) داریم؛ یک نوع دودهای مضر که باعث سرفه و در نهایت بعد از3 بار برخورد، باعث مرگ پرنده می‌شود. نوع دیگر آیکون‌های مفید مانند: کلید، قلب‌‌، باران، رنگین کمان، بادبادک، ماسک است که با دریافت آن به اضافه شدن امتیاز پرنده و آسان تر شدن مسیر کمک می کند. نوع جدول این بازی به گونه‌ای است که بر اساس بیشترین رکورد فرد مرتب شده است.

نحوه انجام بازی: نحوه بازی کردن این بازی بسیار جذاب، بسیار ساده نیز می‌باشد و فقط با لمس صفحه پرواز پرنده کنترل می‌شود.

ویژگی‌های بازی:

1-شرکت در لیگ و ثبت رکورد و رقابت با دیگر بازیکنان

2-امکان بازی بر روی موبایل (و به زودی بر روی وب)

3-امکان دیدن جدول رده بندی و مقایسه رتبه خود با دیگران


این برنامه به دلیل استفاده از گرافیک خاص، صرفا روی گوشی‌های با پردازنده ARM اجرا می‌شود.


تصاویر