021-88310222
شتاب در شهر
شتاب در شهر

شتاب در شهر یک بازی ماشین سواری و مسابقات ماشین نقشه باز است که بازیکن در شهر و محیط بازی می‌تواند آزادانه رانندگی کند و بازی فاقد داستان از پیش تعیین شده است. 

در اصل بازیکن مسیر پیشرفت خود را به تنهایی انتخاب می‌کند. بازیکن  ماموریت‌های جالبی را در شهر می‌تواند انجام دهد و در مسابقات رالی داخل و برون شهری شرکت کند. هدف بازیکن کسب تجربه و امتیاز در مقایسه با سایر رانندگان شهر و نهایتا شرکت در مسابقات بزرگ پیست‌های برون شهری و کسب رتبه اول در آن مسابقات می‌باشد. در انتهای بازی پیست فضایی با محیطی متفاوت حسواقعی سرعت و جذابیت بالای را برای بازیکن ایجاد می‌کند.

تصاویر