021-88310222
ریلکس
ریلکس

دنبال یک بازی با چالش های جدید هستید؟ بازی ریلکس یک بازی ساده با مراحل سخت و نفسگیر است که تا مدت ها شما را سرگرم می کند. 

برای موفقیت در این بازی به سرعت عمل و دقت بالا نیاز است.

تصاویر