021-88310222
خاله قزی در جست و جوی بچه‌ها
خاله قزی در جست و جوی بچه‌ها

افتخارات

دیپلم افتخار بهترین بازی سکو بازی در جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران

داستان بازی، حمله شغال‌ها و دزدیده شدن بچه‌ها توسط آن‌ها را روایت می‌کند. بعد از این اتفاق قهرمان داستان بازی که پیرزنی ۱۱۹ ساله است و مردم دهکده او را به اسم خاله قزی صدا می‌زنند، به جستجوی
بچه‌ها می‌رود.

خاله قزی در جستجوی بچه‌ها یک بازی در سبک دونده تعاملی است و شما در نقش خاله قزی باید در طول مسیر بدوید، از برخورد با موانع اجتناب کنید و سکه‌ها را در مسیر جمع کنید و به دنبال بچه‌ها باشید.

تصاویر