021-88310222
 بینگو دینگو : اژدهای کوچولو
بینگو دینگو : اژدهای کوچولو

بینگو دینگو یک بازی ایرانی در سبک پلتفرمر (سکوبازی) است. گیمر در این بازی به یک بچه اژدها کمک می کند تا بطری شیر خود را از یک خرگوش بدجنس پس بگیرد. شیوه هدایت کاراکتر اصلی بازی ساده و فاقد پیچیدگی است. گیمر می‌تواند از طریق لمس صفحه گوشی پرش و ارتفاع آن را تنظیم کند. با خوردن میوه‌ها، انرژی لازم برای حرکت به دست می‌آید و با خوردن میوه‌های بیشتر می‌توانید مراحل بعد را باز کنید.

 این عنوان 26 مرحله دارد و برای همه گروه‌های سنی مناسب است.

تصاویر