021-88310222

اردوی آموزش بازی‌سازی در همدان

سیزدهمین اردوی آموزش بازی سازی انستیتو ملی بازی‌سازی از 22 تا 27 تیرماه در مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی شهر همدان برگزار شد.

دانلود کل گالری بصورت فایل zip