021-88310222
اولین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران
اولین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران
اولین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران

نخستین جشنواره بازیهای مستقل تهران ۲۷ بهمن تا اول اسفند توسط مرکز رشد بازیسازی بنیاد ملی‌بازیهای رایانه‌ای برگزار شد. در این جشنواره تیم‌ها و شرکت‌های بایسازی به رقابت با یکدیگر در ساخت بازی‌های رایانه‌ای می پردازند. آثار در این جشنواره به دو گروه بازی‌های بزرگ و بازی‌های مستقل تقسیم بندی شده بودند. در این جشنواره منظور از بازی‌های بزرگ بازی‌هایی بودند که شرکت‌های بازیسازی با هزینه خود آنها را طراحی کرده‌ و بازی‌های مستقل به بازی‌هایی گفته می شد که توسط تیم‌ها یا گروه‌های بازیسازی کوچک و با هزینه کم طراحی شده بودند.داوران


بخش فنی
بخش هنری
بخش محتوایی
بخش طراحی بازی
 داوران نخستین جشنواره بازیهای رایانه‌ای تهران                            
سید علی سیداف
بهرام عظیمی
مهدی زنگنه
بابک نمازیان
شهاب کشاورز
علیرضا گلپایگانی
مهدی مسعود شاهی
رامبد جوان
محمد مهدی بهفرراد
امیر سحرخیز
فرید فرخنده کیش
علیرضا معراجی
شروین استادزادههادی مرادی
برندگان
کاندیداها
تندیس طلایی
دیپلم افتخار
بهترین بازی                        
گرشاسپ
کوهنورد
گرشاسپ
میرمهنا
سیاره میترا
کوهنورد

جایزه توجه ویژه به موضوعات کودکان
تقدیر ویژه
تندیس طلایی
جوایز ویژه                                          
داستان دوستان
میرمهنا
آسمان دژ
گاندو
کاندیداها
تندیس طلایی
دیپلم افتخار
بهترین پیاده سازی فنی بازی          
گرشاسپ
گرشاسپ
گرشاسپ
میرمهنا
سیاره میترا


سیاره میترا
کاندیداها
تندیس طلایی
دیپلم افتخار
بهترین طراحی بازی، بازی بزرگ            
گرشاسپ
کوهنورد
گرشاسپ
میرمهنا
سیاره میترا
کوهنورد
گاندو
کاندیداها
دیپلم افتخار
بهترین بازی موبایل               
دزده و مرغ فلفلی
دزده و مرغ فلفلی
هیرو


کاندیداها
تنیدس طلایی
دیپلم افتخار
بهترین بازی کوچک                             
بو
بو
خارج از سرزمین
مدافع جهان
خارج از سرزمین
حسن کچل
Light Delux
کاندیداها
تندیس طلایی
دیپلم افتخار
بهترین کاراکتر بازی بزرگ               
گرشاسپ
گرشاسپ
سیاره میترا
گاندو
سیاره میترا
کوهنورد
کاندیداها
تندیس طلایی
بهترین گرافیک بازی بزرگ    
گرشاسپ
گرشاسپ
میرمهنا


سیاره میترا


کوهنورد


کاندیداها
تندیس طلایی موسیقی
تندیس طلایی صدا
بهترین صدا و موسیقی بازی بزرگ                     
گرشاسپ
گرشاسپ
سیاره میترا
میرمهنا
میرمهنا


سیاره میترا
کوهنورد
جایزه اول طراحی کاراکتر تاریخی و اساطیری
جایزه دوم طراحی کاراکتر تاریخی و اساطیری
جایزه اول طراحی کاراکتر فانتزی کودکان
جایزه دوم طراحی کاراکتر فانتزی و کودکان
جایزه اول طراحی کاراکتر آزاد
جایزه دوم طراحی کاراکتر آزاد
جوایز طراحی کاراکتر                                                                             
مرتضی محمد، کاراکتر HILIA
نرگس شاعری، کاراکتر گرشاسپ
فاطمه کشفی
سحر اسلامی
احسان سرامیان
مژگان میرزایی