تولید نخستین بازی رایانه ای درباره انقلاب اسلامی آغاز شد
به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای، این بازی‌که تولیدآن طی‌یک سال انجام‌ خواهد شد، داستان یک دانشجوی سال اولی است که در دانشگاه با گروهی از مبارزان انقلاب همراه و به مرور با نظریات و اعتقادات امام خمینی (ره) آشنا می شود و در مبارزات شرکت می کند.

داستان بازی انقلاب با توجه به اسناد و پژوهش های مستند تولید خواهد شد و متشکل از چند مرحله مختلف (که هر کدام تنوع خاصی دارند) است.
نخستین بازی"انقلاب اسلامی" در سبک مخفی کاری و استراتژیک  Stealth-Action طراحی ‌شده ‌و بازیکن در بازی باید به دور از دید ماموران ساواک ماموریت‌های مختلفی از قبیل حضور در جلسات مخفی شبانه، پخش اعلامیه و شعار نویسی را به انجام برساند.
ماموریت های بازی در مکان هایی متفاوت که هر کدام یادآور حال و هوای روزهای انقلاب است، اتفاق خواهند افتاد.
این نخستین بازی رایانه ای درباره انقلاب اسلامی ایران است که توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای تولید خواهد شد.