هشدار پوران درخشنده: "خانواده سینما" برای یاری کودکان به میدان بیاید
به گزارش راه فیروزه ، این فیلمساز تصریح کرد: کودک امروز معمولاً اوقات فراغت و تفریح خود را با بازیهای رایانه ای خارجی پر می کند، ابزاری که برای تولید کنندگان چنین سرگرمی هایی ، عرصه ای شده برای پیشبرد اهداف سازندگانش، تا بتوانند در نهایت به اهداف مورد نظر خود برسند.
وی افزود: بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم این گونه بازیها بدون هیچ کار کارشناسی تولید شده، چراکه معمولاً قهرمانان چنین بازیهایی مبلغ فرهنگ سازندگانشان هستند.
این سینماگر تصریح کرد: سینمای ایران می تواند به وسیله حمایت های فنی و محتوایی خود قدمهایی موثر در کمک به هدایت اینگونه سرگرمی ها برای کودکان بردارد، بدین نحو که با ورود همه خانواده سینما و یاری سینماگران حرفه ای به این عرصه بتواند بار تکنیکی بازیهای داخلی را افزایش دهد ، همینطور با خلق قهرمانان جدید در جهت معرفی و حفظ اسطوره های خو د به یاری کودکان و نوجوانان کشورمان بیایند.
درخشنده با اشاره به فعالیت های بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در ایان زمینه ادامه داد: تشکیل این بنیاد می تواند قدمی موثر در هدایت این جریان همگیر باشد به نحوی که بتوان بازیهایی را به کودکان عرضه کرد که با فرهنگ ایرانی همخوانی داشته باشد. «روز گذشته رییس بنیاد از اختصاص 10 میلیارد ریال به حمایت از تولید بازی های رایانه ای در کشور خبر داد».
درخشنده در عین حال یادآور شد: سازندگان بازیهای ایرانی باید سعی کنند که کیفیت بازیها را به گونه ای طراحی کنند که جذابیت در آن  به نحوی باشد تا کودک به سوی آن گرایش پیدا کند، چراکه عدم جذابیت می تواند کودک را از بازیهای داخلی دور کند