امضاء تفاهم نامه همکاری با موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و  موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی توافق نامه همکاری جهت تولید و ضبط حرکات در قالب الگوهای دیجیتال (موشن کپچر) امضا کردند.

به گزارش معاونت ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این بنیاد برای انجام طرح‌های خود، در زمینه موشن کپچر و رندر از خدمات موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی استفاده می‌کند.

بر اساس این گزارش، موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی به افراد یا شرکت های معرفی شده از سوی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، طبق ضوابط و مقررات این توافق نامه خدمات ارایه می کند.

موشن کپچر یا سامانه ثبت حرکت شامل یک سری تجهیزات پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری است که حرکات یک مدل زنده را بطور دقیق ضبط کرده و سپس آن را بر روی یک شخصیت (کاراکتر) سه بعدی پیاده می کند بطوری که حرکات این کاراکتر در فیلم یا بازی رایانه ای بسیار طبیعی  به نظر می رسد.

بنیاد ملی بازی های رایانه ای در زمینه تولید و عرضه بازی و بهره گیری از فناوری های نوین با نهاد ها و موسسه های فرهنگی قرارداد همکاری داشته و از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه های یاد شده استفاده می کند.