مسابقه بازی‏‌های تلفن همراه در جشنواره تهران برگزار می‏‌شود

به گزارش معاونت ارتباطات بنیاد ملی بازی های رایانه ای، مسابقه بازی های تلفن همراه یکی از بخش های اصلی جشنواره بازی های رایانه ای تهران است و متقاضیان می توانند در این بخش به رقابت با یکدیگر بپردازند.

براساس اعلام دبیرخانه جشنواره بازی های رایانه ای تهران، بازی‏های شرکت کننده در این بخش در گروه بازی‏های موبایل باید مرحله نهایی تولید را سپری کرده باشند.

کامل بودن بازی الزامی نیست و فقط باید کلیه مراحل یک بازی تلفن همراه موجود و قابل بازی کردن (Playable) باشد.

در صورتی که مثلا گرافیک تعدادی از مراحل کامل نباشد، مسلما امتیاز شرکت کننده در آن قسمت پایین تر خواهد بود و انتخاب اینکه بازی با همین صورت در مسابقه شرکت کند یا شرکت در مسابقات به آینده موکول گردد، بر عهده خود متقاضی است.

براساس این گزارش، هر بازی صرفا حق شرکت در یک دوره از جشنواره را دارد و در عین حال بازی حتما باید ایرانی بوده و توسط شرکت ایرانی تولید شده باشد و ارائه هرگونه mod یا سایر موارد غیر قابل قبول است.

ثبت‌نام در جشنواره، فقط توسط تولید‌کننده بازی امکان‌پذیر می‌باشد و مدارک مورد نیاز باید به دبیرخانه جشنواره ارائه شده باشد.

تعداد محصولات ارسالی توسط متقاضی در بخش مسابقه محدودیتی وجود ندارد و متقاضیان شرکت در مسابقه می‌بایست تا زمان تعیین شده محصول خود را بر روی CD یا DVD به صورت تست شده و سالم، در سه نسخه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

برای ثبت نام در بخش رقابتی بازی های تلفن همراه، باید فهرست کاملی از پدیدآورندگان (ذکر اسامی کلیه افراد گروه تولید به همراه سمت و فعالیت آنها به صورت مکتوب الزامی است.)، توضیح مراحل بازی و کدهای نسوزکننده بازی جهت تسریع در امر داوری، ارایه مدارک و مستندات ساخت بازی و بیان ویژگی‌‌های بازی از دیدگاه تولیدکننده به دبیرخانه ارائه شود.