بازی رایانه‌ای دلیران تنگستان  ساخته می‌شود

بازی رایانه‌ای "دلیران تنگستان" با موضوع سلحشوری و استکبار ستیزی مردم جنوب  و  مبارزه  اهالی تنگستان با مهاجمان انگلیسی  با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ساخته می‌شود. 
به گزارش معاونت ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ، این بازی بر اساس زندگی "رییسعلی دلواری" قهرمان آزادی خواه تنگستان، تولید خواهد شد.
نمایش بخشی از تاریخ معاصر ایران و شرح رشادت های مردم جنوب کشور در مبارزه با استعمار انگلیس از اهداف تولید این بازی ملی به شمار می رود.
"رییسعلی دلواری" رهبر قیام مبارزان تنگستانی علیه نیروهای اشغالگر و متجاوز انگلیسی در اواخر قرن گذشته است. نظامیان انگلیسی در 17 مرداد 1294 بوشهر را اشغال کردند و پس از آن  با چندین ناو جنگی و صدها سرباز هندی و انگلیسی به منطقه تنگستان یورش بردند.
 مردم مبارز جنوب ایران طی دو قرن اخیر بارها با استعمارگران درگیر شده‌اند، اما قیام "ریییسعلی دلواری"‌ در خلال جنگ جهانی اول نقطه عطفی در مبارزات مردم جنوب به شمار می‌رود.
همچنین  بازی های میرمهنا و فریاد آزادی که شرح آزادی خواهی و استعمار ستیزی مردمان جنوب کشور  را به عنوان بخشی از تاریخ ملی و فرهنگ بومی کشور در خود دارند، با حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای تولید و به بازار عرضه شد.