021-88310222
چهره شیطانی
چهره شیطانی

زندگی دکتر هومن تدبیری، بعد از ورشکستگی و اخراج از کار روز به روز بیشتر سمت فروپاشی می رود. حالا و بعد از اینکه همسرش هم او را ترک کرده، شب هایش را در انزوا و تنهایی می گذراند و فکر هایی ویرانگر و تاریک، گذر زمان را برایش به جهنمی تمام نشدنی تبدیل کرده. یک شب، اتفاقی عجیب و غیر منتظره برایش می افتد، اتفاقی که مسیر زندگی اش را برای همیشه تغییر می دهد. او فرصتی می یابد تا به تاریک ترین گوشه های ذهنش برود، و چیزهایی را به یاد آورد که از فرط وحشتناکی، تصمیم به فراموشی شان گرفته.

بازی چهره ی شیطانی، با روایتی روانشناسانه فرآیند تغییر و تحول شخصیت یک مرد را نشان می دهد، و با تصویر کردن دنیای ذهن او، بازیکن را وارد خصوصی ترین فضای یک شخصیت می کند. یک بازی اول شخص در سبک ماجراجویی که بازیکن در طی آن با عبور از معماهای مختلف و یافتن قطعات گمشده ی ذهن شخصیت اصلی، به تلخ ترین راز او پی می برد.

سیستم مورد نیاز

CPU: Core 2 Duo 2 GHz

RAM: 2GB

VGA: 9800 GT

Disk Space: 2GB

OS:Windows Vista 

تصاویر
ویدئو ها
تریلر بازی چهره شیطانی