مسعود ده نمکی و ساخت بازی‌های رایانه‌ای

وی افزود: بازیهای رایانه ای ارتباط مستقیمی با صنعت انیمیشن سازی دارد، عرصه ای که از لحاظ مادی دربرگیرنده مخارج کلان است، البته در کنار بحث مالی حمایتهای معنوی نیز می تواند کمکهای شایان توجهی به این صنعت نوپا (بازیهای رایانه ای) کند.

وی تاسیس بنیاد بازیهای رایانه ای را قدمی نو در عرصه ساخت بازیهای رایانه ای دانست و اظهار داشت:  تاسیس بنیادی به نام بازیهای رایانه ای می تواند این امید را زنده کند که در آینده  بتوان از این هنر - صنعت جدید سود لازم را در جهت حفظ ارزشهای ملی کشور برد.
ده نمکی در پاسخ به اینکه آیا سینمای ما هم‌اکنون توان و دانش لازم را همچون سینمای پیشرفته دنیا در بحث ساخت بازیهای رایانه ای را دارد؟ گفت : شاید هنوز به دانش و فن‌آوری لازم در این زمینه دست نیافته‌ایم به همین دلیل چنین مقایسه‌ای نمی‌توان کرد و البته این نیز  بدین معنا نیست که به صورت موردی نتوانیم در عرصه بازیهای رایانه ای موفق باشیم، بلکه منظور بحث گسترده و کلان در این عرصه است