راه‌اندازی حوزه بازرسی ستاد مبارزه با محصولات فرهنگی غیر مجاز

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در خصوص راه اندازی حوزه بازرسی ستاد مبارزه با محصولات فرهنگی غیر مجاز و تعامل در جمع‌آوری بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز و معرفی متخلفین به مراجع قضایی با این ستاد همکاری می‌کند.
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای، این بنیاد در راستای حمایت از بازی‌های رایانه‌ای مجاز و منطبق با اصول فرهنگی کشور و نیز قانون‌ مند کردن بازار عرضه این محصول، با ستاد مبارزه با محصولات فرهنگی غیر مجاز تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.
استقرار واحد بازرسی ستاد مبارزه با محصولات فرهنگی غیر مجاز در ساختمان بنیاد و انتصاب مدیر دفتر بازرسی بنیاد به عنوان رییس واحد بازرسی این ستاد از جمله توافقات طرفین در اجرایی کردن این تفاهم نامه است.
همچنین طبق این تفاهم نامه بنیاد ملی بازی های رایانه ای متعهد می شود کلیه ظرفیت های موجود در حوزه بازرسی این بنیاد، اطلاعات مورد نیاز جهت کنترل بازار بازی‌های رایانه‌ای اعم از قوانین، مقررات، آئین نامه ها، لیست بازی‌های مجاز و غیرمجاز، فهرست موسسات و مراکز فروش مجاز و سایر اطلاعات مورد نیاز، اقلام مورد نیاز همچون نمونه‎‌های هولوگرام، والت بازی و نمونه بازی‌های مجاز را بر حسب درخواست ستاد مبارزه با محصولات فرهنگی غیرمجاز در اختیار این ستاد قرار دهد.
مهیا نمودن فضای مناسب به همراه امکانات اولیه اداری واحد بازرسی ستاد توسط بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای از دیگر توافقات صورت گرفته است.
همچنین دبیر ستاد مبارزه با محصولات فرهنگی غیر مجاز از همکاری بنیاد ملی بازی های رایانه ای با این ستاد قدردانی کرد.